ประกาศ!

10/06/2565
   กองพลทหารช่างเปลี่ยนแปลงระบบหนังสือราชการอิเล็คทรอนิกส์ จาก Versoin 2.0 -> 3.0 ตั้งแต่ 10 มิ.ย.65 เป็นต้นไป หากต้องการค้นหาเอกสารก่อนหน้า ให้ใช้ระบบ E-doc 2.0 โดยใช้ User และ Password เดิม สำหรับระบบ E-Doc 3.0 ต้องทำการลงทะเบียนเพื่อใช้งานใหม่ หากพบปัญหาในการใช้งานกรุณาติดต่อ ฝสบ.พล.ช. โทร ทบ.52007
ระบบหนังสือราชการอิเล็คทรอนิกส์ E-Document Versoin 2.0 คลิกที่นี่
ระบบหนังสือราชการอิเล็คทรอนิกส์ E-Document Versoin 3.0 คลิกที่นี่